دوشنبه 1400/8/3 - 23 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر جوين - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
حسین بوژمهرانی
حسین بوژمهرانی
امام جمعه شهر: جوين
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرستان جوین خیابان معلم پلاک 72
تلفن دفتر امام جمعه:
05145222700
شماره فاکس:
05145220089
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
امام جمعه جوین:در دوراهی مقاومت یا سازش اگر کسی معارف دفاع مقدس را سرلوحه کارش قرار دهد هیچ گاه به سازش فکر نخواهد کرد
امام جمعه جوین:در دوراهی مقاومت یا سازش اگر کسی معارف دفاع مقدس را سرلوحه کارش قرار دهد هیچ گاه به سازش فکر نخواهد کرد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه