دوشنبه 1400/8/3 - 12 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر درگز - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
محمدحسین ایروانی
محمدحسین ایروانی
امام جمعه شهر: درگز
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
میدان جهاد
تلفن دفتر امام جمعه:
5146222500
شماره فاکس:
5146222501
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
0
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/6/26
نماز جمعه 1400/06/26
نماز جمعه 1400/06/26
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه