دوشنبه 1400/8/3 - 51 : 11

صفحه ویژه امام جمعه شهر خليل آباد - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
علی ناهیدی
علی ناهیدی
امام جمعه شهر: خليل آباد
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خراسان رضوی- خلیل آباد
تلفن دفتر امام جمعه:
05157727700
شماره فاکس:
05157724842
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
اربعین حسینی بزرگترین اجتماع جوانان انقلابی برای مبارز با استکبار جهانی است
اربعین حسینی بزرگترین اجتماع جوانان انقلابی برای مبارز با استکبار جهانی است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه