دوشنبه 1400/8/3 - 2 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر زاوه (دولت آباد) - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
محمد شمس الدین زاده
محمد شمس الدین زاده
امام جمعه شهر: زاوه (دولت آباد)
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خراسان رضوی-شهرستان زاوه-شهردولت آباد-سی متری استاد صاحبکار
تلفن دفتر امام جمعه:
05153723019
شماره فاکس:
05153723019
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
خدا به کسانی که به کفار اعتماد کنند کمک نمیکند
خدا به کسانی که به کفار اعتماد کنند کمک نمیکند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه