دوشنبه 1400/8/3 - 0 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر باخرز - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
داوود زاهدی
داوود زاهدی
امام جمعه شهر: باخرز
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهر باخرز - خیابان ولیعصر (عج) - کوچه امامت
تلفن دفتر امام جمعه:
05154825522
شماره فاکس:
05154824111
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
اربعين
اربعين
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه