دوشنبه 1400/8/3 - 45 : 11

صفحه ویژه امام جمعه شهر اسحاق آباد - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
علیرضا زارعی
علیرضا زارعی
امام جمعه شهر: اسحاق آباد
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
نیشابور اسحاق آباد
تلفن دفتر امام جمعه:
۰۵۱۴۳۲۸۳400
شماره فاکس:
۰۵۱۴۳۲۸۳400
خطبه نماز جمعه 1400/6/26
پاک کننده گناهان
پاک کننده گناهان
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه