سه شنبه 1396/12/1 - 12 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدقاسم یعقوبی
سیدقاسم یعقوبی
نيشابور
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
تقاضای من از دولت ومسئولان این است که مسئله مراقبت ومدیریت فضای مجازی رادست کم نگیرند، قریب به هشت هزارکانال تلگرام با محتوای مجرمانه دردسترس جوانان ماست

بسم الله الرحمن الرحيم

خطبه های نماز جمعه درتاریخ 29/10/1396 به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خطبه اول

«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله»خودم وهمه شمابرادران وخواهران نمازگذاررادراین دقایق وساعات ارزشمند استجابت دعاسفارش می کنم به رعایت حدود الهی به اینکه همه هَم غممان درزندگی خداوخواسته هاواحکام الهی باشد، چون درمیان موجودات تنهاانسان موجودی است که آرزودارد،به آینده فکرمی کند،تنهاموجودی است که امیدداردامیدواری دارد برای آینده خودش برنامه ریزی می کند، لذافرموده اندسعی کنیداگرآرزوداریدآرزویتان خداباشد، اگر امیددارید امیدتان خداباشد،انْ تُؤَمَّلْ فَخَيْرُمَأْمُولٍ وَإِنْ تُرْجَ فَخَيْرُمَرْجُوٍّ»بهترین آرزووبهترین امیدخداوندمتعال است چون هرچه غیرخدا آرزوکنیم ازبین می رودمحدوداست معدوداست،هرچه به غیرخداامیدوارباشیم ناچیزاست قابل استمرارواستقرارنیست، امااگربه خداتکیه کنیم خدارابخواهیم آرزویمان خداباشد همه چیزدراوهست امام حسین(ع)فرمود«ماذافقدمن وجدك» هرکه خداراداردچیزی کم ندارد، اگربه دنبال همه چیزیم دنبال خداباشیم که خیر دنیا وآخرت دردستان خداوند متعال است چون اوخیر مطللق است اما اینکه چگونه خدارابخواهیم کجاخدارا بخواهیم این ازهدایت های الهی که توسط  انبیا وائمه به مارسیده این طور است خدارااز کانال اولیائش باوسیله اولیائش«يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة» وسیله برای ارتباط باخداپیداکنیدبعدامیرالمؤمنین(ع) فرمودند «ونَحنُ الوَسیله» ما وسیله ایم،وسیله ارتباط به خداماهستیم قرآن فرمود: « قُل ان كنتم تُحبّون اللهَ فاتّبعونی یُحببكمُ اللهُ»به مردم بگو مردم اگردنبال خداهستیدحرف من راگوش بدهید دنبال من راه بیافتید من « مَنْ يُطِعْ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا »کسی که رسول رااطاعت کند خدارااطاعت می کند این راه رسیدن به خدااین اولیاء این ائمه (ع)هستند. « مَنْ اَرادَاللهَ بَدَأَ بِكُمْ» هرکس اراده کندخداراباید از اینجاشروع کند«وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ » هرکس توحید واقعی را می خواهدباید پیش کلام امام رضا(ع)بنشیندتا «لا إله الا الله»رابرای آنهاتوضیح بدهدآن طوری که در نیشابوربرای نیشابوریان سرافراز فرمود توحیدراباید از زبان امام رضا(ع) بشنویم « مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ مِنْكُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُم»هرکس اراده خداداردقصددارد به سوی خدابرودبایدبه آنهاتوجه کند از طریق آنهابرود این شرک نیست آن طوری که وهابیت نادان وبریده از اسلام ناب حرفش رامی زننداین اسلام ناب است اسلام راستین است اسلامی است که انسان رابه سوی خداتوسط حجج خداهدایت می کند، مگرامام حجت خدانیست؟ مگر امام آیت الله نیست؟ آیت خدانیست؟ خدارابااین آیات می شناسیم بااین حجج می شناسیم بسیار حرف منطقی ودرستی است چون آنها هم «وَمايَنْطِقُ عَنِ الْهَوى،إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌»پیغمبروائمه از روی هوی وهوس حرف نمی زنند، امام رضا(ع)که درنیشابورفرمود کلمه توحید باعث نجات است وشرطش ماهستیم حرف خودش نیست حرف خدارامی زندسخن خدارامی گوید اهل هوی وهوس نیست اهل غفلت وجهل ونادانی نیست، قرآن فرمود :« وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاءوكَ فَاستَغفَرُوا اللَّهَ وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّابًا رَحيمًا»پیامبراگرمردم گناهی کردنداشتباهی کردندوآمدندبه محضرتوواز توخواستندکه توبرای آنهااستغفارکنی توآنهاراشفاعت بکنی توواسطه آنهاومن بشوی قبول کن و اگر قبول کردی واستغفارکردی برای مردم برای مؤمنین وواسطه شدی من به احترام تواستغفاروتوبه همه گناهکاران را        می بخشم وقبول می کنم این قرآن است می گوید مردم اگرگناه کردید بروید درخانه پیغمبربگویید یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله این دعای توسل رامااز کجا آورده ایم ائمه از متن قرآن برای ما این دعای توسل را انشاء کردند وبیان فرمودند، که برویم آنجا آن حجج الهی آبرومندان درگاه الهی را واسطه کنیم واز خدابخواهیم، امروز جمعه است اول ماه است،         می خواهیم حضرت ولی عصر ارواحنا فداء واجدادطاهرینش را واسطه قرابدهیم ودعاکنیم استغفارکنیم که ان شاءالله خداوند متعال بدی های مارا به حرمت یوسف فاطمه حضرت مهدی ارواحنا فداء ببخشد، « يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي المتصدقین»ای آقای ماای ارباب ماای صاحب ما،مامدت هاست گرفتار خشکسالی هستیم ازنعمت باران محروم شده ایم نمی دانیم آیا از گناهان ماست آیا ازامتحانات وابتلاات است که خدابرما رواداشته توعزیزی پیش خدابرادران یوسف یوسف رابه چاه انداختندوبعدتقدیرخدابراین شدکه یوسف عزیز مصر شد، وبرادران یوسف به اومحتاج شدند ورفتندپیش اوویوسف به آنهابخشش کرد به آنهابیش از دیگران واندازه لطف کردو محبت کردحرمت برادری نگه داشت، وآنهارابخشیدآنهاراعفوکردماهم عرض می کنیم این یوسف زهرا(س)اعمال ماباعث غیبت شما شده، بدی های ماباعث هجران شده؟ زشتی های مابی لیاقتی ماباعث شده شماسال هادرپرده غیبت به سرببریدشایدهمین جا می خواهیم به ماعنایت کنی چون جدت رسول خدا(ص)که برای مردم استغفار می کردبرای مااستغفارکنی دعابخوانی تااین خشکسالی برطرف بشودباران رحمت الهی شامل حال مابشودای عزیزخداای امام عصر(عج) توآقای ماهستی توولی ماهستی توصاحب ماهستی مادرددلمان راتنها به تومی توانیم بگوییم وتنهادراین عالم از توامکان دارد که این کاراانجام بدهی هیچ جای دیگر نمی شود پیش هرکسی برویم نمی توانداگرهم بخواهدنمی تواندتنهاتوهستی که می توانی «إلَيْكُمُ التَّفْوِيضُ، وَعَلَيْكُمُ التَّعْوِيضُ؛فَبِكُمْ يُجْبَرُالْمَهِيضُ»کارهابه دست شماست به اختیارشماست شما می توانی این چالش هارااین مشکلات راجبران بکنی همه آماده بشویم دعاکنم شما هم آمین بگویید که ان شاءالله به برکت دل های پاک شماوآمین های خالص شما ان شاءَالله عنایات خداوند شامل حال ما بشودوباران رحمت الهی برماومنطقه ماوکشورما بباردونازل بشود. من یک قطعه کوتاهی از دعای امام سجاد زین العابدین (ع)درصحیفه سجادیه می خوانم وشما هم آمین بگویید.« الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ(ص) وَآلِ مُحَمَّدٍ(ص) افضل ماصلیت علی احد من اولیائک، «استغفرالله ربی و اتوب الیه»« اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَیثَ، وَ انْشُرْ عَلَینَا رَحْمَتَک بِغَیثِک الْمُغْدِقِ مِنَ السَّحَابِ الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَرْضِک الْمُونِقِ فِی جَمِیعِ الْآفَاقِ.وَ امْنُنْ عَلَی عِبَادِک بِإِینَاعِ الثَّمَرَةِ، وَ أَحْی بِلَادَک بِبُلُوغِ الزَّهَرَةِ، وَ أَشْهِدْ مَلَائِکتَک الْکرَامَ السَّفَرَةَ بِسَقْی مِنْک نَافِعٍ، دَائِمٍ غُزْرُهُ، وَاسِعٍ دِرَرُهُ، وَابِلٍ سَرِیعٍ عَاجِلٍ».« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص) وَ آلِ مُحَمَّدٍ(ص)، وَ ارْزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ»

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ*فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ*إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ*صدق الله علی العظیم*

خطبه دوم   

«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله»قرآن کریم فرمود «قلاِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ» مردم  خدارابشناسیداگر خداجلو جوشش چشمه ها ورودخانه هارابگیردباران نفرستدچه کسی می تواندبرای شما آب جاری کندباچه پولی  باچه قدرتی با چه امکاناتی آیااین برای شناخت خداکافی نیست که ما ببینیم همه عاجزیم همه ناتوانیم همه دستمان خالیست فقط خداوند متعال چنین قدرتی دارد فرج امام عصر(عج)هم همینطوراست ازخدابخواهیم که ان شاءالله فرج آن عزیززودتربرسد میلادباسعادت زینت اهل بیت، زینت امیرالمؤمنین(ع) زینب زهرای مرضیه(س) زینت امام مجتبی(ع) وزینت امام حسین(ع) بلکه زینت امت اسلام زینت کبری(س) راتبریک عرض می کنم این بانودرهرکجاودرهرگروهی که قراربگیرد ومی گیرد باعث افتخاروزینت است، علی(ع)به اومی بالدپیغمبر(ص)به اومی بالد زهرای مرضیه(س) به اومی بالد امام مجتبی(ع) به اومی بالد امام حسین(ع) به اومی بالدهمه ائمه(ع) به او می بالند امروز ماهم به اومی بالیم ماهم به زینب(س)افتخارمی کنیم به همین خاطر حاضریم برای حفظ حریم وحرمت زینب جان بدهیم داده ایم ومی دهیم ای زینب بزرگ ای دخترعلی(ع) کمکی کن این ملت رااین انقلاب را این مجاهدان راکه درمسیرعزت اسلامی وهمان چیزی که شمادرکربلادنبال کردی حرکت می کنندکمک کن، به پرستاران گرامیان عزیزانی که زحمت های بی دریغی می کشند تبریک می گویم خسته نباشید می گویم تشکر می کنم چه آنهایی که در بیمارستان هاودرمانگاه هاومراکز درمان وبهداشت خدمت می کنندوچه آن کسانی که درخانه هاازمریض هاازجانبازان از پدران ومادرانشان از بچه های معلولشان از افرادافتاده وزمین گیردرفامیل وخانواده شان پرستاری می کنندخداوندبه شماخیربدهدکاربسیاربزرگی دارید انجام می دهید، زینب(س) الگوهست برای ما درپرستاری در انقلابی بودن درصبردرتبعیت از ولایت وامامت این بانوی بزرگ خصوصاً برای زن های مابرای حجاب برای عفاف برای پاکدامنی به زینب(س)اقتداکنیدالگویتان زینب(س)باشدنه آن مدل هایی که دیگران می دهندکه جزرسوایی وفسادتباهی به دنبال ندارددنبال زینب(س) بروید که عزت می آورد بزرگی می آورد عظمت می آورد.

حادثه غمبار کشتی ایرانی که منجر از دست دادن سی ودونفر از خدمتگزاران این ملت در عرصه اقتصادبین الملل شد از دست مارفتندموجب تأسف وتأثرشدبه همه ملت به خانواده های محترمشان به همکاران عزیزشان که همیشه در غربت            آب ها وفرسنگ ها دور از وطن خدمت می کنند به آنها تسلیت می گویم وامیدوارم به مصداق این آیه کریمه «وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه»ان شاءالله پیش خدا مأجور باشند ودردرگاه الهی موردرحمت وعنایت باشند وعنایات خداباصبربه خانواده هایشان شامل حال مرده وزنده آنهابشود.

نامه اسماعیل هنیه رهبرمجاهدان حماس درغزه وفلسطین به رهبر عزیزانقلاب نکات بسیار ارزشمندی در آن بودهم سلام خودایشان وفرماندهان حماس ومردم فلسطین به رهبر عزیزمابه فرماندهان سپاه وبسیج وارتش ماوبه ملت ماپیام آورنکات بسیار مهمی است، پیوند شیرینی است که همیشه مادرانتظاربودیم ودشمنان ماتلاش کردنداین اتفاق نیافتدوهم اعلام حمایت از طرح توسعه انتفاضه درکرانه باختری و همه سرزمین فلسطین سال هاست انتفاضه در غزه شروع شده درنوارغزه مجاهدان به میدان آمده انداماسیاست های شیطانی اعراب واسرائیل وآمریکا اجازه نمی داددرکرانه باختری وسایر بخش های فلسطین انتفاضه شعله وربشود،آقای اسماعیل هنیه دراین نامه اعلام کرده اند که ماتلاش خواهیم کرد که انتفاضه راسراسری کنیم این همان سفارشی است که حدوددوسال قبل رهبرعزیزانقلاب به فلسطینی هافرموده اند؛ فرمودند تنهاراه نجات شما انتفاضه است انقلاب است همه به میدان بیاییدهمه بخش های فلسطین بیایندبه میدان دشمن را زمین گیر می کنندوشکست می دهند وهم از ان طرف محکوم کردن اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل جنایتکار وهم محکوم کردن اجلاس ریاض که عده ای استعماری واستعمارپذیر جمع شده انددرریاض که خواست های آقای ترامپ راعملی بکنند وبیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل وبعدهم دیگرکارفلسطین وفلسطینیان راتمام بکنند، زهی خیال باطل فکرکرده اند بااین نشست وبرخواست های شکموها می توانند ملت انقلابی فلسطین وبلکه دنیای اسلام رابردارندوبه اهدافشان برسند،درمقابل سیزدهمین اجلاس بین المجلاس که در ایران اسلامی برگذارشدوهمه میهمانانی که دراین اجلاس شرکت کرده بودندبردفاع از فلسطین صحبت کردندواعلامیه دادندوکارترامپ رامحکوم کردندواز همه مسلمانان خواستند که به ملت فلسطین کمک بکنندوگرفتارطرح وتوطئه عربی عبری وآمریکایی نشوند، این شایدکنفراس ریاض هم به نوعی پوششی بودبرای اینکه این سیزدهمین اجلاس بین المجلاس اسلامی ایران راپوشش بدهندولی خوب ملت هابه لطف الهی بیدارند امروزملت هاودولت های منطقه به این نتیجه رسیده اندکه خودشان بایدروی پای خودشان باشندشما نگاه کنیدبه بیداری دولت هایک نمونه اش همین فلسطین این نامه آقای اسماعیل هنیه است نگاه کنیدبه لبنان این سعدحریری که مدت هادستاویزآمریکا وعربستان بودامروزرسماً اعلام می کندکه حزب الله جزء حاکمیت لبنان است چقدرکارکرده اندتابین او حزب الله بین نخست وزیرلبنان وحزب الله اختلاف بیاندازند، این دولت ترکیه است چه تغییرموضعی داددرمسئله سوریه و همکاری باداعش،این دولت سوریه رانگاه کنیدامروزبااقتداروباقدرت با آمریکادارد حرف می زند، وبادنیابلکه دارد حرف می زندعراق همین طور است ملت عراق دولت عراق ملت سوریه دولت سوریه ملت لبنان دولت لبنان ملت فلسطین دولت فلسطین ترکیه وملت آنها این ها دستاوردکمی نیست برای انقلاب شکوهمندوعظیم ما، من همین جابه سردارسرفراز کشوراسلام سردارحاج قاسم سلیمانی عرض می کنم تورارنجاندنداین ترقه بازی ها ناراحتت کردندای سردارعزیزاین بی خردان باآتش زدن پرجم جمهوری اسلامی به توویاران تووشهداواین ملت جسارت کردند ناراحت شدی اماغم مخور ای سرداربزرگ این ملت این جوانان از دستاوردهاوحاصل جهادشماکه عزت واستقلال واقتداراین کشوراست حمایت می کنند.

هفته شوراهای آموزش وپرورش را که ریاست محترم آموزش وپرورش قبل از خطبه هابه تفصیل فرمودندوتوضیح دادند من هم یادآوری بکنم آموزش وپرورش باقریب به هفتادهزاردانش آموز امروز نیاز به این دارد که همه همکاری کنیم برای اینکه بتوانندفرزندان رشیدشجاع داناتوانمندعزت مندان شآءالله تربیت بکنندشواری آموزش وپرورش درواقع دعوت همه مردم به مشارکت در امرآموزش وپروش است کسانی که امکانات دارند کسانی که فکردارندکسانی که طرح دارند پیشنهاد دارند مسائلی راتوی حوزه آموزش وپرورش محلشان ومنطقه شان می بینند آنهارا مطرح کنندپیشنهادبدهند انتقادی دارند منتقل کنندبرای پیشرفت کارپیشنهاداتی دارند منتقل کنندتاان شاءالله دراین شوراکه همانطور که فرمودندشخصیت ها ومسئولین تصمیم گیردرمنطقه ودرشهرستان هستندبتوانیم اقدامات بهتری برای آموزش وپرورش انجام بدهیم.

 وامانکته آخری که عرض بکنم تقاضای من از دولت ومسئولان این است که مسئله مراقبت ومدیریت فضای مجازی رادست کم نگیرند، قریب به هشت هزارکانال تلگرام با محتوای مجرمانه دردسترس جوانان ماست، پلیس فتاسال گذشته اعلام کردچهل ودونیم درصدجرائم فضای مجازی مربوط به تلگرام است، درسال نودوسه پنجاه ودودرصدبرداشت های غیرمجازاز بانک هاتوسط تلگرام انجام شده، دزدی از بانک هاتوسط این شبکه ها انجام می شودامروز بخش زیادی از مفاسداخلاقی خانوادگی اجتماعی سیاسی از طریق این تلگرام انجام می شوددرهمین اغتشاشات اخیربیش از صدگروه از سه ماه قبل باحدود سه هزارکابرفعالیت کردندهماهنگ کردندتاروز هفت دی دوروزقبل از نه دی آن اغتشاشات رابوجودبیاورندهمه از طریق تلگرام است، یک چنین فضایی که این همه ضرر وفسادبرای ملت برای دولت برای نظام برای اقتصاددارددولت نبایداورارهابکندمدیریت کنیم این سرنخ این تلگرام درخارج است از بیرون دارد هدایت می شود، فضاهایی درست کنیم شرایطی درست کنیم از هیمن داخل ایران این فضاهادراختیار جوانان مامردم ماباشد اگربحث اشتغال است اگر بحث فناوری است اگربحث به کارگیری واستفاده است از همین داخل این کار انجام بشود، مامخالف آزادی نیستیم، ماآزادی که بیگانگان مدیریت بکنندرامخالفیم از داخل باید این برنامه هاتوسط خوددولت مسئولین متخصصین داخلی انجام بشود.

خدایاعاقبت امرماختم به خیرگران!مهمات ما کفایت فرما!باران رحمتت رابرمابباران!مارابه بدی هایمان مؤاخذه نفرما!قرج امام زمان(عج)برسان!رهبرعزیزمارابرای حفظ فرما!امت های اسلامی بیدارندبیدارترفرما! برعزت وقدرت ووحدتشان بیافزا! جاهلان ونابخردان اگرقابل هدایتندهدایت والانابودشان گردان!به حق محمد(ص)آل روح امام وشهیدان واموات وحقداران خاصه دریانوردان عزیزما همه را باحسین ابن علی (ع)محشوربفرما

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿۳وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) »

                          * صدق الله علی العظیم* «والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته»

 

ارتباط با امام جمعه