سه شنبه 1396/12/1 - 10 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدقاسم یعقوبی
سیدقاسم یعقوبی
نيشابور
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/10
رهبرعزیزانقلاب دریک فرمایشی فرمودندمجلس ریل گذار است برای قطاردولت.دراین هفته رئیس جمهورمحترم مصاحبه ای داشتند وگزارش صدروزه کاریشان رادردولت دوازدهم دادند.

بسم الله الرحمن الرحيم

خطبه های نماز جمعه درتاریخ 10/9/1396 به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خطبه اول

   برادران وخواهران نمازگذارخداوندمتعال فرصتی به ماداده تابندهای اسارت رااز دست وپاوگردن خودبازکنیم، بما فرصتی داده و روحمان راآزادگذاشته تابرای قیامت ومعادتلاش کنیم امکانات هدایتی دراختیارماگذاشته، قرآن کریم، ائمه اطهار، انبیاءعظام،علما وشایستگان ومبلغان تاماراه رادرست برویم،دراین دنیا جسم های مارادرراحتی قرارداده وبه ماباقیمانده عمرمان را مهلت داده تاگذشته راپاکیزه کنیم توبه کنیم جبران کنیم واگرعهدوپیمان شیطانی بستیم وپایمان گیراست آن رافسخ کنیم معامله ای که به ضررمابوده آن معاملات رافسخ کنیم وخودمان رابرای سفرآخرت وزندگی راحت آخرت آماده کنیم این فرازی ازسفارشات نورانی امیرالمؤمنین(ع)روحی وارواح العالمین له الفداءبه مؤمنین ودوستداران واهل تقواست، درآستانه میلاد پیامبرعظیم اشأن اسلام هستیم البته امروز دوازدهم ربیع الاول  به نقل مورخین اهل سنت روز میلاد پیامبراست، گرچه مورخین شیعه هفدهم ربیع راترجیح می دهند وانتخاب کرده انداما چه دوازدهم وچه هفدهم برای امت اسلام روز مبارکی است بلکه برای بشریت که خداوند متعال بهترین خلقش راعزیزترین خلقش رابه میان مافرستادوماخداراشاکریم که ماراامت پیغمبرآخرت الزمان قرارداده همانگونه که پیغمبرما اشرف الانبیاست وافضل المرسلین است امت پیغمبرآخرت الزمان هم افضل الامم است از همه امت هاافضل واشرف است به خاطر پیامبر(ص)وبه خاطرتعالیم نورانی که پیامبراسلام حضرت محمد(ص)ارائه داده اند،دراین فرصت مختصر من ضمن تبریک این روز واین هفته وحدت هفته میلاد پیامبربه چندویژگی از ویژگی های پیامبر عزیزاسلام که مورد اتفاق همگان است اشاره بکنم، اول اینکه پیامبرعزیزاسلام اولین خلق خداست،«اولُ ماخلق الله روحی اولُ ماخلق الله نوری»خداوند متعال اولین موجودی که خلق کرد نور پاک ونور نورانی پیامبر(ص)عزیزاسلام بود، وبقیه خلایق به برکت نورپیغمبر(ص)خلق شده اند از عرش وفرش وکرسی وملک وجن وانس وزمین وآسمان هاوهمه عالم وهمه هستی درشعاع وازشعاع نورخاتم انبیا محمد مصطفی(ص) خلق شده، لذا پیغمبر(ص)عزیزاسلام شاهدبرخلق تمام آفرینش وتمام خلایق عالم است، خلقت ملائکه راشاهدبوده ناظربوده خلقت آسمان هارازمین راعرش رافرش رااوناظروشاهدبوده به این آیه کریمه نگاه کنید: «وَكَذٰلِكَ جَعَلناكُم أُمَّةً وَسَطًا لِتَكونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكونَ الرَّسولُ عَلَيكُم شَهيدًاۗ» تمام انبیا شاهد خلقت آنها رسالت آنها نبوت آنها پیغمبر(ص)عزیزاسلام بوده، وبرهمه مردم امت اسلام شاهداست وپیغمبر عزیز اسلام شاهدبرهمگان است لذاتمام انبیاءازآمدن پیغمبرآخرت الزمان حضرت محمد(ص)هم مطلع بودندوهم به امت هایشان بشارت می دادندمی گفتند که آخرین پیامبروآخرین حلقه اززنجیره نبوت شخصی است که «سُمِّيَ فِي سَمَاءِ بَا احْمَدِ وَ فِي الْأَرَضِينَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» همانگونه که همه ائمه ظهوروآمدن امام عصررا وعده داده اندتمام انبیاء هم ظهوروآمدن پیامبرعزیزاسلام راوعده داده اند«وَإِذْ قالَ عيسَي ابْنُ مَرْيَمَ يا بَني إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ»عیسی ابن مریم علی نبینا وآله وعلیه السلام به بنی اسرائیل می گوید من که رسول شما هستم وتورات موسی را قبول دارم وخودم برایتان انجیل آورده ام من به شما بشارت می دهم که بعدازمن پیامبری می آید که نام اواحمداست، یادرآیه دیگرقرآن « الَّذينَ يَتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذي يَجِدونَهُ مَكتوبًا عِندَهُم فِي التَّوراةِ وَالإِنجيلِ» پیغمبری آمده که نام اودرهمه کتب آسمانی بوده وهمه انبیاء گذشته ازآدم تاخاتم به آمدن اوبه عظمت اوبه بزرگی اوشهادت داده اند وگواهی داده اند این ویژگی مخصوص پیغمبرعزیزاسلام است که اول خلق خداوناظربرهمه آفرینش وشاهدبرنبوت همه انبیاء وموعودتمام انبیاءوادیان آسمانی است واماویژگی دوم پیامبرعزیزاسلام، اسلام است، شریعت کامل و دین جامعی است که همه ادیان گذشته محدودبودندیابه زمان یابه مکان، امّاتنهادینی که نه محدودبه زمان است تاقیام قیامت این دین رواج داردوبرتراز این دینی دیگروجودندارد ودرهمه زمان هاودرهمه مکان هاودرهمه عالم وگستره آفرینش اسلام ودین پیامبرعزیزاسلام حاکم وجامع است«هدی للناس» است برای همه مردم است، این امتیازدوم پیغمبر(ص)اسلام امتیازسوم پیغمبراسلام قرآن جاودانه است، انبیاء دیگر هم بودندکه کتاب داشتند توارت، انجیل زبور،صحف صدوچهارده کتاب به نقلی انبیاء آورده اند اما همه آنهابارفتن آن پیغمبروآمدن پیغمبرجدیدهمه آن کتاب هااز بین رفت وهمه آن هاتحریف شدواز کاروکارآمدی افتاداماقرآن کتابی است که خداوندعالم این قرآن راقبل ازآفرینش آدم این قرآن راخداوند متعال به ملائکه آموزش داد، سال هاوسال ها وقرن هاقرآن کتاب آموزش ملائکه الله بود،قرآن کتاب همه عالم است ملائکه، اجنه انسان «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ(3)»خدای رحمانی که قرآن راتعلیم دادقرآن راآماده کردوبعدانسان راآفرید، تقدم برنامه برکار، هرکاری می خواهیم شروع کنی امول برنامه اش رابنویس خدااول برنامه زندگی بشررانوشت، اول دستورالعمل کار زندگی وسعادت بشررانوشت به نام قرآن بعداورابه پیامبر(ص)اعلام کردتاپیامبر(ص)به عنوان معلم به بشریت آموزش بدهد،کتابی که نه تنها کتاب دنیاست کتاب آخرت هم هست،فکر نکنیدمادردنیا فقط به قرآن وابسته ایم و نیازداریم نه قرآن درقیامت هم شفیع است درقیامت هم مشفع است در قیامت هم به دردما می خورد ومانیاز به سایه سردوخنکای قرآن داریم درآن گرمای وانفسای قیامت که امیدوارم خداوندمتعال به برکت پیامبرعزیزاسلام همه مارامشمول عنایات خاصه خودش قراربدهد، اسلام دین همه عالم است، اسلام دین وحدت است، گرچه به همه ادیان احترام می گذاریم،اماپیام اصلی اسلام این است که باآمدن قرآن عصرتورات و انجیل سپری شده، با آمدن اسلام مسیحیت دورانش تمام شده مسیحیت مربوط به دوران گذشته است، برنامه های حضرت مسیح برای عصر خاصی وگروه خاصی بود، امابرنامه های پیامبرعزیز اسلام جامع وکامل وعالم گیراست، مادردامن این اسلام همه مردم راهمه بشریت رابه این آیین نورانی پیامبرعزیزدعوت می کنیم، خدایااسلام ومسلمین را پیروز بفرما!

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. *صدق الله علی العظیم* «والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته»

خطبه دوم   

اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوالله میلاد رسول مکرم اسلام حضرت محمد(ص)وامام صادق(ع)را به محضرولی عصرارواحنافداءورهبرمعظم انقلاب وهمه امت اسلامی وپیروان اهل بیت تبریک عرض می کنم.

ابوحنیفه ازمحدثان وائمه اهل سنت شافعی همین طور این هااز محضرامام صادق(ص)بهره بردند وبسیاری از فقها ومحدثین اهل سنت غیرمستقیم از محضرامام صادق(ع) بهره بردند، لذا ائمه هدی مهدیین مرجع علمی ومعنوی وخصوصاً مرجع عرفانی همه امت اسلام محسوب می شوندومورداحترام وتوجه همه است،امروزدهم آذرهم هست روز شهادت مرد دین وسیاست آیت الله مدرس آن شخصیت عظیم والا مقام به همین مناسبت این روز را روز مجلس هم نامیده اند من به مجلسیان خسته نباشیدعرض می کنم تبریک می گویم وازاینکه روزمدرس برای آنهاروزمجلس شده والگویشان مدرس است ازاین مدرس بزرگ ودرس های دیانت وسیاست اورابیاموزندویادبگیرندوتوجه بکنند تبریک می گویم ازتلاش هایی که می کنند تشکر می کنم خصوصاً نمایندگان محترم شهرستانمان به آنهاخسته نباشید می گویم ویادآوری می کنم که این  همراهی وهمفکری نمایندگان باهم امرمطلوبی است چیزخوبی است در هردوره باید باهم حرف بزنندباهم مسایل راپیگیری کنندکه اثربیشتری داشته باشدچه نمایندگان خودشان با خودشان اختلاف بین نمایندگان به نفع آنهاومردم نیست وچه میان آنهاومسئولان شهرستان، اگر بخواهیم مسایل مربوط به شهرستان راحل کنیم جلوببریم شهرمان راارتقاء بدهیم باید همه باهم همکاری بکنیم بعضی مسایل جزئی راکنار بگذاریم وبه حامیان این عزیزان هم من تأکید می کنم سفارش می کنم که این را مبناقراربدهید سعی کنیدکه میان نمایندهاحرف واحدی گفته بشود از زبان آنهایک حرف صادروخارج بشودمجلس بایدبرای حل مشکلات مردم قدم های بهتری برداردبه سمت قوانین مشکل گشا، رهبرعزیزانقلاب دریک فرمایشی فرمودندمجلس ریل گذار است برای قطاردولت، ریل گذاری باید ببینیم به چه سمت وسویی قوانین باید ریل گذاری بشود به سمت حل مشکلات خصوصاًمعظلات ومشکلات اقتصادی جامعه،بایدمراقب باشند که از راه لوایح از راه طرح ها که درمجلس مطرح می شوددشمنان نفوذ نکنندمادرهمین سال های اخیرسندبیست وسی راداشتیم که چگونه بایک غفلتی نفوذ کرد که اگررهبری تذکر نمی دادندچه بسا مورد غفلت دیگران هم قرارمی گرفت الان دولت لایحه ای داده تحت عنوان الحاق ایران به کنوانسیون  بین المللی مبارزه تأمین مالی تروریست ها، کنوانسیون بین المللی برای اینکه جلو کمک مالی به تروریسم رابگیرند،حرف خیلی قشنگی است«کلمهُ حقٍ»این الان در مجلس رفته که مورد بحث وبررسی قراربگیرد، حتماً نمایندگان مابااقتدابه مدرس بابینش باشجاعت باصراحت این لایحه رابحث خواهندکرد ورویش نظرخواهنددادامانکته ای که همه باید توجه کنیم حتماً نمایندگان عزیزودولت محترم هم توجه دارنداین است که این لایحه برای مبارزه باترویسم است،اول بایدتعریف کنیم تروریسم را،همه مامی بینیم تروریسم در تعریف اروپاحتی سازمان ملل،آمریکا باتروریسم درنظرمافرق دارد،چطورمی توانیم راجع به یک واژه ای که تفاوت از زمین تاآسمان دردوتاتفسیروجوددارد روی این بنشینیم با سازمان ملل وکشورهای اروپایی به وحدت برسیم اول باید تروریسم تعریف بشود از دیدگاه آمریکا ایران تروریسم است، مگرنیست؟سپاه ایران تروریسم است،حزب الله تروریسم است حماس تروریسم است،انصارالله یمن تروریسم است، حشد الشعبی عراق تروریسم است،وقتی مامی گوییم منافع مالی تروریسم راببندیم،تروریسم چه کسانی هستند؟ آمریکاواروپا همین ماها را تروریسم می دانند یعنی ماخودمان بیاییم جلوخودمان سنگ بیاندازیم بله اگر تروریسم راتعریف کردیم به یک تعریف جامعی رسیدیم از دیدگاه ماداعش تروریسم است، القاعده تروریسم است، منافقین تروریسمند، خوب اگرتعریف واحدی از تروریسم داشته باشیم می توانیم بااین کنوانسیون همراهی بکنیم باید مراقب باشیم یک وقت نکندکاری بکنیم که رزمندگان مقاومت درسوریه وعراق ولبنان وفلسطین برای خرج زندگیشان بمانندومانتوانیم به آنها به صورت معمولی وعادی کمک بکنیم، قضیه راچطور امضابکنیم که پایش بمانیم البته این طور نمی شود من مطمئنم نه دولت نه مجلس اما باید حواسمان باشد، امام فرمود مجلس دررأس اموراست وامام از مجلس تقاضاهایی داشتند مراجعه کنند نمایندگان محترم به وصیت نامه امام وتقاضاهای امام از مجلس که ازآن جمله رامن امروز عرض می کنم فرمودند نگذارید رسانه ها از مصالح کشور خارج شوند، الان شبکه های مجازی شبکه های فضای آلوده مجازی را نگاه کنید، تمام مقدسات مارازیرسؤال دارند می برند به همه چیز وهمه کس توهین می کنند درغالب طنز یابه صورت جدی انواع فسادها پخش می شود دردسترس جوانان ماقرارمی گیرددروغ ها تهمت هابه اشخاص به اقوام  ازهمه بالاتربه مقامات عالیه دینی به مراجع عظام به شخصیت های سیاسی واداری کشور، به همه این ها توهین وجسارت می شود به نهادهای مقدس به بسیج به سپاه به روحانیت به مسجد به محراب همه داردآلودگی ایجاد می کنند وذهن های مردم راآلوده می کنندمااز مسئولان از مجلس می خواهیم به این سفارش امام دراین باب دقت کنند برای این فضاهای آلوده که کانال های تهاجم فرهنگی دشمن به ملت ماوجوانان ماشده یک فکر وچاره ای بکنند البته نیروهای حزب الهی،نیروهای انقلابی هم نباید غافل بماننداینجا از آن مواردی است که باید آتش به اختیار باشند یعنی این فضاهای رارصد کنندجواب دشمن رادرفضاهای مجازی به نحومطلوب وقدرتمندانه بدهند تا آنها خیلی میدان پیدانکنند.

   دراین هفته رئیس جمهورمحترم مصاحبه ای داشتند وگزارش صدروزه کاریشان رادردولت دوازدهم دادند، ماهم تشکر می کنیم خسته نباشید می گوییم مباحث مختلفی مثبت وخوبی را مطرح کردندکه بعضی از آن مسایل من نمی گویم خدای نکرده دروغ است وبداست وخلاف است نه! امابرای ما هضم نشده، برای مامعلوم نیست ومفهوم نمی شود، ازآن جمله فرمایشات ایشان راجع به رشد اقتصادی است رشد اقتصادی دورقمی یعنی حداقل ده درصدی خوب این رشد اقتصادی راماکجاباید ببینیم؟ توی بازارتوی صنعت ماتوی صادرات ما توی واردات ما کجایش رشد داشته ایم؟ آیاشرایط کاری مردم، بیکاری واشتغال تغییرکرده بهترشده؟ یانه شرایط همچنان رکوداست، آیا بازار تکانی خورده؟ مانگاه می کنیم به بانک هایمان، مؤسساتی که هرروز ورشکست می شوند نگاه می کنیم به مردم که هر روز نمی توانند قسط های بانکی شان رابدهند، وهرروز بابانک ها مشکل دارند نگاه می کنیم به کارگرهایمان هرروزعده ای بیکارمی شوندجوانان فراوانی هرروزمی بینیم اینهاازناراحتی گریه می کننداشک می ریزند اشک پدرومادرهایشان درآمده اشک خودشان درآمده جوانان خوب مؤمن تحصیل کرده این هارامی بینیم ماشهرداری ها را می بینیم شهرداری های فراوانی توی کشورگیرکرده اند              نمی توانند مشکلاتشان خودشان راحل بکنند، این ناشی ازچیست؟ شهرداری هادرآمدندارند،چرادرآمد ندارند؟ برای اینکه فعالیت های اقتصادی جدی نمی شود ساخت و ساز نمی شود، عوارض ودرآمدهای شهرداری هاهمه پایین آمده خوب بخشی هم مربوط به بریزبپاش هاواصراف ها وولنگرای های اقتصادی است آن هم جای خوددارد حالا آن الان نمی خواهم به آن بپردازم امادرعین حال همه اینهانشان می دهدکه شرایط اقتصادی ماخیلی تکان نخورده وجابجانشده،صحبت ازاینکه بودجه خوبی رابرای عمران کشوراختصاص داده اند، الحمدالله آنچه که مااز بعضی ادارات می شنویم این است که حتی بودجه های جاریشان هم الان که برج نُه است یعنی سه ماه دیگر مانده به آخرسال بسیاری از بودجه های جاری ادارات هنوز اختصاص پیدانکرده، چطوربودجه های عمرانی مگرغیراز این است ماالان چقدرفاکتورداریم نسخه هایی داریم دست مردم است که درصف بهزیستی وکمیته امدادامام مانده اند به آنهامراجعه می کنند می گویند آقابودجه نیامده،لذا این فرمایشات راخدای نکرده دروغ است شاید این رشد اقتصادی شیبش به طرف سرمایه داران است شاید سرمایه دارها سرمایه دارترشده باشند، به سمت توده ها و مستضعفین این رشدمشاهده نمی شوداین راازکارشناسان چه دردولت چه درخارج ازدولت اگرواقعاًاین رشد اقتصادی است ببینند این رشد اقتصادی کجا می رود؟ به چه سمت وسویی می رود؟ به جبیب چه کسانی می رود این رشد اقتصادی؟ خداکنداین رشدباشدماخوشحال می شویم وان شاءالله به سمت وسوی مستضعفین وتوده های مردم وفقراهم بیایدالبته فرمایش بسیارارزشمندی هم فرمودندکه مابرای پیشرفت کشوربه دوبال نیاز داریم، یک بال نظامی یک بال دیپلماسی خیلی درست است خیلی خوب است مااین رادرپیروزی های جبهه مقاومت درعراق وسوریه دیدیم بازوی نظامی ماتوانست راه رابازکندبرای اینکه بازوی دیپلماسی ماباجرأت وقدرت وصلابت حرف بزند، بله این دوتابه هم ارتباط داردوهمین طورهم است مادرطول تاریخ همین انقلاب این راتجربه کرده ایم آن کسانی که فکر می کنند جریاناتی مثل داعش می شود بامذاکره حل کرد این هااقلاً تاریخ فلسطین رابخوانند ببینند که بابه دست گرفتن شاخه زیتون از کمپ دیویدوشرم الشیخ توانستند نتیجه بگیرندیا روز بروز فلسطین رابدتروتسلط اسرائیل رابیشترکرده انداگرداعش رابه مذاکره می گذاشتیم که بامذاکرات حل کنیم باید صد سال هم می دویدیم شایدنتیجه هم نمی گرفتیم چون هفتادسال است توی اسرائیل داریم کار می کنیم مذاکره می کنیم نتیجه نمی گیریم، بله مذاکره خوب است اماجایش نه درهرمسئله ای نه باهرکسی باآن دشمنی که قسم خورده است ومعلوم است همه کارهاراازروی دشمنی باماانجام می دهد اینجا جایی است که باید اقتداربه اونشان داد.

 ماروزدانشجوراگرامی می داریم به دانشجویان عزیزتبریک می گویم خسته نباشید می گویم یادشهدای عزیز شانزده آذر را گرامی می داریم وهمچنان مااز آمریکا طلبکارخون شهیدان دانشجوی مان درشانزده آذرهستیم ما همچنان فریادمان برسر آمریکابرای اینکه خون جوانان مارادردانشگاه تهران درشانزده آذرریخت فریادمان بلنداست«مرگ برآمریکا»امروز آن فریاد ازدانشگاه هابه خیابان هابه ادارات به بازاربه شهروروستابه همه جارسوخ کرده الحمدالله واین راه استقلال وعزتی که دانشجویان ماآن روزشروع کردندامروزخیلی به ثمرنشسته وبه بارنشسته مابه آنهاتبریک می گوییم وبه روان شهدادرود می فرستیم .

همایش سالانه زکات برگزارشددرقم رهبرعزیزتوصیه های مهمی کردندوبازیک نکته مهمی رایادآوری کردند که ما اززکات غافل شده ایم بایددرمحضرخدااستغفارکنیم، زکات یکی از واجبات مهم دینی است درقرآن «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» زکات درکنارنمازمکرر ومکرر آمده توجه کنیم به زکات جدی بگیریم زکات را وبدانیم که زکات یکی از واجبات است منکرزکات کافراست کسی که زکات ندهدوزکات راقبول نداشته باشد به اومی گویند یا یهودی باید بمیری یانصرانی باید بمیری مسلمان نمی میرد ان شاءالله امیدواریم همه مابه مسئله زکات توجه کنیم وسهم خداوفقرابدهیم.

    کمک به زلزله زدگان که پاکت هایی برای شماآمده از طریق زکات هم می توانید به زلزله زدگان کمک کنید وتلاش بکنید که ان شاءالله کمکی بشود زلزله زدگان باید برایشان خانه ساخته بشودشهرستان ما متقبل شده پانزده واحد برای زلزله زدگان بسازدکه امیدواریم این راازطریق کمک های شما انجام بشود، امروز هم مثل هفته گذشته محموله دوم وکاروان دوم کمک های شما به سمت منطقه کرمانشاه اعزام می شود بعدازنماز، مردم بسیار خوب روستای بوژمهران وکارکنان محترم مجتمع فولادامکاناتی فراهم کرده اندبخاری های برقی پلاستیک نایلون وپتووالبسه که امروزان شاءالله بعداز نماز این ها اعزام می شود من از آنها تشکر می کنم واز همه خدمات وکمک هایی که شما کرده اید بحمدالله بسیار آبرومنداست.خدایا به محمد(ص)وآل محمد(ص)این کمک هاواین همت را از مردم عزیزماقبول بفرما!خدایا برکاتت رابراین مردم افزون گردان! آلام وسختی های مردم زلزله زده راآرامش و آسایش جایگزینش بفرما! خدایا فرج امام زمان برسان! روح امام وشهیدان راشادگردان! رهبرعزیزمارابرای ما حفظ فرما! خدمات خدمتگزاران به ثمربنشان! به شایستگی قبول بفرما! اموات وحقداران وهمه خوبان وکسانی که اهل خیروبرکت بوده اندشاد بفرما!

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿۳وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) »

                          * صدق الله علی العظیم* «والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته»

 

ارتباط با امام جمعه