سه شنبه 1396/12/1 - 19 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدقاسم یعقوبی
سیدقاسم یعقوبی
نيشابور
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
حادثه خسارت زلزله درغرب کشورودرکرمانشاه همه دل هاراجریحه دارکرده تسلیت عرض می کنیم،این بلاهای طبیعی برای مابراساس آنچه از روایات استفاده می کنیم برکاتی درآن هست حکمت هایی درآن است،

بسم الله الرحمن الرحيم

خطبه های نماز جمعه درتاریخ 26/8/1396 به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خطبه اول

عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله درسالروزرحلت جانگدازنبی رحمت وامام امت پیامبرعظیم الشان(ص) وشهادت سبط اکبرش امام مجتبی (ع)خودم وهمه شمارا به رعایت دستورات این پیامبر(ص)ودستورات دین سفارش می کنم ما مسلمانیم مدعی تبعیت ازپیامبرآخرت الزمانیم دین ما کاملترین ادیان است، پیغمبر(ص)ما از همه پیامبران اشرف وافضل است،باچنین دینی وچنین پیامبری وکتابی ماماندگارترین ومهمترین کتاب فرستاده از سوی خداوند متعال است، با چنین کتاب وپیامبر ودین مابایدبهترین مردم روی زمین باشیم، اخلاق ما،رفتارما، اعتقادات ما از همه مردم عالم باید بهترباشیم،چون امام ما بهترین است پیامبر(ص)ما بهترین است دین مابهترین است اگرعقب بمانیم ازاین قله درپیشگاه پیامبر(ص)وخدامسئول خواهیم بود.خدایا مارا شرمند پیامبرت مگردانً!ماراشرمند ائمه هدی المهدیین که برای اسلام خون دل خوردندوخون دادندشرمنده شهیدانمان مگردان!روزرحلت پیامبر عظیم الشان اسلام که امیرالمؤمنین(ع) فرمود بارفتن پیامبر(ص)«ختم به الوحی» وحی پایان پذیریفت از اول خلقت آدم تارحلت پیامبر خاتم (ص)این ارتباط بین آسمان وزمین برقراربود وحی می آمد دستور می آمد به مناسبت های مختلف، اما با رحلت پیامبروحی قطع شد لذاامیرالمؤمنین (ع) فرمود این بزرگترین مصیبت است«بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِکَ مَا لَمْ یَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَیْرِکَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَ الاِْنْبَاءِ وَ أَخْبَارِ السَّمَاء»جانم فدای توای رسول خدابارفتن توچیزی قطع شد که بارفت هیچ کس این اتفاق نمی افتد،البته وحی قطع شد به معنای این نیست که ماوحی در اختیارنداریم نه تمام وحی که موردنیازبودونیازبشربودخداوندمتعال در قرآن مجیداورابرای ما توسط پیامبرخاتم(ص) اعلام فرموده،ماوقتی قرآن می خوانیم گویا باآسمان ارتباط پیدامی کنیم این وحی است که به مناسبت های مختلف آیات کریمه قرآن ماراراهنمایی می کندلذاپیغمبر خاتم حضرت محمد(ص)وصیت فرمودند:به دوچیز«إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَاإِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَالَنْ تَضِلُّواکِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِی»وقتی کسی ازدنیامی رودمعمولاًمی پرسیم آیاوصیتی کرده یانه، چه ازخودش باقی گذاشته به چه وصیت کرده؟پیغمبر(ص)هم مثل همه انسان های مؤمن وصیت کرده اند،به دوچیز فرمودند شماراوصیت می کنم دوچیزگرانسنگ وگرانمایه یکی کتاب الله قرآن،الله الله فی القرآن به قرآن توجه کنید قرآن درمیان شما غریب نباشد،یکی هم عترت پیغمبر(ص)، من دراین فرصت مختصری که درخطبه اول هست راجع به قرآن تذکراتی ونکاتی را خدمتتان عرض می کنم، اولاً قرآن افضل تمام مخلوقات است بعد ازخودخداخداوند که مخلوق نیست،افضل همه اشیاء است بعدازخدا، پیامبر(ص)فرمودند«القرآن افضل کل شیئ دون الله» بعداز خداچیزی بافضیلت تربزرگترعظیم تراز قرآن نیست، قرآن کلام خداست، قرآن قانون خداست، قرآن دین خداست،به این ویژگی های قرآن توجه کنیم، عصاره تمام کتب آسمانی درقرآن است،آن چه خداوند متعال به انبیاء گذشته فرموده درکتب آنها آورده همه آنهارابه نحوکامل واتم درقرآن بیان کرده، این طور نیست که قرآن که آمدکتب قبلی از بین برود،نه کتب قبلی دیگر نیازی به آنها نیست، باآمدن قرآن دیگر کسی سراغ تورات وانجیل نباید برود، مثل بچه دانش آموزی که وقتی به اول دبیرستان رسیددیگر کتاب های دوره ابتدایی به دردش نمی خوردفکرش بالاتر ازآنهاست،معنایش این نیست که حرف های کتاب های ابتدایی باطل است،آن ضرب وجمع وتفریقی که درکتاب های ابتدایی خوانده باطل است،نه آنها سرجایش است،دردوره دبیرستان یک ریاضیات بالاتری را می خواند،که از آن کلاس اول ودوم عبورکرده، آن کسانی که بشررا درتورات وانجیل نگه می دارند خیانت می کنندبه بشر،چون اجازه نمی دهند بشر کلاس بالاتری بیاید، قرآن بالاترین کلاس وبالاترین دانشگاهی است که برای انسان خداوند متعال ترتیب داده لذا درآیات مکررقرآن به این مسئله اشاره شده،دومین نکته قرآن برخلاف کتب آسمانی گذشته معجزه است، تورات معجزه نبود معجزه موسی، معجزه عیسی(ع)چیز دیگری بود، اما قرآن معجزه پیغمبر(ص)ماست، از نظرلفظ از نظرمعنااز نظرترتیب کلمات ازنظرزیبایی جملات،ازنظرآهنگ وموسیقی،درابعادمختلف قرآن معجزه است،معجزه یعنی چه؟یعنی هیچ کس مثل قرآن می تواندخلق بکند، وبنویسد وبیاورد، تمام اُدباتمام علماء تمام صاحبان قلم جمع بشوند واز عرب وعجم حتی قرآن  می گوید جن وانس همه باهم جمع بشوید«عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ»نمی توانید، این گوی واین میدان آنهایی که می روند قرآن را آتش می زنند،آنهایی که در کلاس های دانشگاه علیه قرآن حرف می زنند،چرا خودشان را به زحمت می اندازند،یک سوره مثل قرآن بسازندبیاورند قرآن باطل می شود، این که راحتراست، اگرقرآن برحق نیست وقبول نداریدکه برحق است،یک سوره مثل سوره کوثرمثل سوره قل هوالله بیاورید چرا مردم راگمراه می کنید، با خود قرآن کارداشته باشید، قرآن شمارابه مبارزه دعوت می کند، قرآن به شما می گوید اگرحرفی دارید وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ»هماوردشماکه باقرآن مخالفیدمردم نیستندجوانان نیستند خودقرآن است، قرآن معجزه است،نه مانمی توانیم پیغمبر(ص)هم نمی تواند،امیرالمؤمنین(ع)که آن طورخطیب توانابودونهج البلاغه از اوصادرشده آن هم نمی تواند هیچ انسانی هیچ بشری همه انبیاء وائمه جمع بشوند مثل قرآن بیاورند نمی شود این کم نیست، این معجزه است معجزه موسی که عصایش اژدها می شد بالاتر است از دم مسیحایی که مرده رازنده      می کرد بالاتر است موسی که مُردعصااوهم رفت مسیح که مرد دم مسیحایی اش هم رفت صالح که مُرد ناقه صالح هم رفت،اما پیغمبر(ص)مامثل امروز از دنیا می رودامامعجزه قرآنش باقی است دردست ماست، که بااین معجزه دنیارازنده کنیم، بااین معجزه از دین دفاع بکنیم، بااین معجزه خودمان را نجات بدهیم، امتیازدیگرقرآن باکتب آسمانی دیگراین است کتب آسمانی دیگر دفعتاًنازل می شدموسی به کوه طوررفت خداوند متعال الواح تورات رابر موسی نازل کردموسی الواح رالوح هارانوشته های تورات برداشت آمدمیان مردم شروع کردبه خواندن، تاآخر عمر موسی همان الواح بود، عیسی ابن مریم همین طور انجیل براودفعتاًنازل شد کتب آسمان دیگرهم همین اما قرآن هم دفعتابر پیغمبر(ص)نازل شدوهم تدریجایعنی به مناسبت هراتفاقی که می افتاد پیغمبر(ص)جنگ داشت صلح داشت حالش خوب بود حالش بدبودهرسختی ومشکلی که پیش می آمدآیه ای نازل می شد یعنی همراه با پیغمبر(ص) قرآن حرکت می کرد، یا پیغمبر(ص)همراه بانزول قرآن بیست وسه سال حرکت کرد، یک جانیامدلذاقرآن مطابق بانیازبشرمطابق باهمه زمان هااین قرآن آمده خیلی ازکفارآن روزمی گفتند چراقرآن تدریجی می آید این مارا گیج کرده، نمی دانیم فرداچه آیه ای نازل می شود،اگربدانیم قرآن فرداچه آیه ای نازل می کند پیش بینی می کنیم اما چون تدریجی نازل می شودماغافلگیرمی شویم«وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً» کفار می گفتند چرا قرآن دفعتاًبه صورت یک کتب بر پیغمبر(ص)نیامده هی آیه آیه آمده، این قرآن اساسنامه یک امت واحده جهانی است، قانون جهانی قانون اساسی برای جامعه جهانی قرآن است، ان هذا امتکم امت واحده وان ربکم فتقون «إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ »دردوجای قرآن به این اشاره فرموده وبعدفرمود: «وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ« ولی مردم به جای اینکه بااین قرآن به سوی وحدت حرکت کنند، ایجاداختلاف می کنند کار خودشان را قطعه قطعه می کنند عظمت خودشان رادرهم می شکنند، قرآن که به وحدت مارادعوت می کند به صراط مستقیم وحدت یعنی صراط مستقیم یعنی راه راست راه راست یکی است دوتاکه نیست،«وان هذا صراطی مستقیمافاتبعوه»به همه انبیاءگفته است،لذاصراط مستقیم امری بوده که تمام انبیاءبه صراط مستقیم دعوت می کردند، پیغمبر(ص)ماهم که متمم ومکمل همه انبیاست به صراط مستقیم دعوت می کند این صراط مستقیم حرف همه انبیا است راه های مختلف رانروید؛راه بندگی خدا، همه مردم می توانندراه بندگی خدارا عمل بکنند، این وعده الهی که به ماداده امت موسی هفتاد فرقه شدند امت عیسی هفتادویک فرقه شدند پیغمبراسلام حضرت محمد(ص) خبردادندکه امت من هفتادودوفرقه می شوند،این دسته بندی ها این گروه درست کردن ها این انحراف هابرای جداشدن از صراط مستقیم است، فکر نکنید زمینه های انحراف یک چیزهایی بوده که مابه آن برخوردنمی کنیم نه انحراف خیلی روشن است اگرمابه اسلام توجه کنیم،شماالان می بینیدروزرحلت پیغمبر(ص)راروزجمعه است نمازجمعه برپا می شوداماجمعی باطبل وسنج وامثال این ها به جایی اینکه بیایند به نماز مردم رابیاورند به نماز،بیاورند به عزای رسول الله چه می کنند همین هازمینه انحراف است، انحراف چه طور پیدمی شود؟ ازکجاپیدمی شود؟ چه کسانی انحراف درست می کنند؟ ببینید جلوچشم مااین اتفاقات می افتد، درطول تاریخ هم همین طور بوده از همین فضاهای مریض وناسالم افرادی وعده ای آمده اند سوء استفاده کرده اند دین درست کرده اندمذهب درست کرده اند مردم را از اسلام واز اهل بیت جداکرده اند، این هفتاد ودو فرقه شدن به این شکل است، قرآن قانون اساسی ودستورالعمل زندگی است، تبیان کل شیء است، قرآن برای همه زمان هاست قرآن قدیمی نمی شود، قرآن برای زمانی دون زمانی نیست قرآن مثل هوااست مثل آب است، قرآن می گوید عدالت قرآن می گویداحسان قرآن می گوید بندگی قرآن می گویدتقوا مگراین ها کهنه می شود، عدالت کهنه می شود حق کهنه می شود بندگی کهنه می شود راستی کهنه می شود کهنه نمی شود، برای مردمی باشد مخصوص عرب باشد وعجم وعجم باشد برای عرب نباشد نه خیر برای همه انسان ها عرب وعجم وسیاه وسفید وشرقی وغربی و ماقبل تاریخ وبعدتاریخ وبرای همه است، ونجات بخش جامعه درفتنه هاست، اِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرآنِ»هروقت گرفتار فتنه هاشدید به قرآن پناه بیاورید از قرآن کمک بگیریدتلاوت قرآن بکنید، قرآن را باتدبروتوجه بخوانید، قرآن کتابی است که افزایش بینش به انسان می دهدبینش افزایی می کند انسان را «بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ»قرآن بصیرت افزاست آن هم بصیرت الهی، به انسان می دهد، امتحان کنید یک ختم قرآن با ترجمه وبا دقت، ولویک سال طول بکشد بخوانیدبعدببینیدخداچه نورانیتی در فکر وذهن وقلب شما ایجاد می کند، «انه لکتاب عزیز»قرآن کتاب عزت بخش است، هرملتی می خواهدعزیزباشد، نشکن باشد پیروز باشد، به قرآن توجه کند، امیرالمؤمنین(ع) فرمود قرآن عزتی است که یاران خودش را هیچ وقت اجازه شکست نمی دهد نمی گذارددوستانش شکست بخورد درپناه قرآن که باشید این طوری است قرآن مجیداست مجد داردشکوه می بخشد عظمت می بخشد به انسان ها،کسی که کتاب مجیدمی خواندازمجدوشکوه وعظمت وبزرگی وبزرگواری بهره مندمی شود، این یادگار پیغمبر(ص)رابه آن توجه کنیم نکندروزقیامت پیغمبر(ص)شکایت کند بگوید «يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً» خدایا این مردم به وصیت من عمل نکردند، شماکه مردمان بزرگ وشریفی هستید، شماکه این همه شهید دادید شماکه این همه ازاسلام واهل بیت دفاع کردیدقرآن راجدی تر بگیریدبه بچه هایمان به جوانانمان بیاموزیم وراه عزت وعظمت خودمان رادرقرآن ببینیم قرآن اگربیایدعقایدباطل می رود،عرفان های کاذب می رود ما جوان هایمان باقرآن ارتباط ندارند می بینید توی شبکه های انحرافی گرفتار بعضی تبلیغات مسموم عرفان های کاذب وامثال آنها می شوند، قرآن را به عنوان سلاح نجات بخش نگاه بکنید، قرآن یک سلاحی است که جادوی گران و سحرساحران راازبین می برد،عصای موسی چطورسحرساحران رامی بلعید قرآن اندیشه های باطل رامی بلعدنابود می کند، با قرآن آشنا بشویم وبعد برویم سراغ اندیشه های باطل ببینیدچگونه دربرابرآفتاب قرآن آنهاآب می شوندوذوب می شوند، قرآن همه اش هنر است،لفظش هنراست،معنایش هنراست،آهنگش هنراست،موسیقی هایش هنراست،آن کسانی که اهل هنرند به قرآن توجه کنندبه زیبایی های قرآن که خداوند متعال که خالق همه زیبایی هاست آنهارادرکلام خودش قرارداده وماچه بسا ممکن است غافل باشیم.

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»  «بسم الله الرحمن الرحيم»وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.*صدق الله علی العظیم* «والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته»

خطبه دوم   

    «عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله» یکی از شرایط به دست آوردن تقوا این است که اسلام رابه تمامه توجه کنیم و عمل کنیم«یؤمن ببعض ویکفرببعض»نباشیم نمازرابخوانیم روزه رانگیریم زکات رابدهیم خمس راندهیم،جهاد برویم اما امربه معروف نکنیم نه اگربخواهیم به تقوا برسیم نمی شود خط درمیان عمل کنیم، باید به تمام دستورات اسلام عمل بکنیم تاان شاءالله به نتیجه ارزشمندتقوادست پیدابکنیم.

 شهادت دوسبط بزرگوارپیامبر(ص)وحضرت رضا(ع)وحضرت مجتبی (ع)ورحلت جانگدازپیامبر عظیم الشأن(ص) را خدمت همه شما عزاداران ودوستداران اهل بیت و پیروان پیامبر عظیم الشأن(ص)تسلیت عرض می کنم خاصه دراین روز جمعه ودراین نماز باشکوه جمعه به محضر ولی عصر  ارواحنافداء این مصائب واین مصیبت هارا تسلیت می گویم مصیبت امام مجتبی(ع) وامام رضا(ع)مصیبتی است که ازخاطره ویاد امت اسلام نمی رودهمانطور که کربلاوعاشوراهم همینطور بود من اول باید تشکر کنم ازهمه کسانی که ایام محرم وصفر عزاداری کردند هئت های عزاداری راه انداختند ومراسم گرفتندگویندگان مداحان هیئت امناهاازهمه واقعاً تقدیروتشکر می کنم آفرین این دو ماه فضای جامعه فضای معطری بودبه عطرحسین(ع)به برکت تلاش شما،این تذکری هم که درخطبه اول عرض کردم برای هیئت هابرای این بود که این هیئت هااین اجروثواب عظیم خودشان  رابه این شکل خراب نکنند. عزاداری امام حسین(ع) باید بانمازبا جمعه با جماعت بامسجد پیوند بخورد، جمعی از جوانان به اعتبارامام حسین(ع)  می آیند توی هیئت شمادستشان رابگیریدآنهارارهانکنید،آنهارابه سمت وسوی هدایت ودرستی هدایت کنید، برایش برنامه ریزی بکنید،نمازوعزاداری رادرکنارهم باشد مکمل هم است،خداوند ان شاءالله از همگان به شایستگی قبول بکند،خصوصاً آن عزیزانی که اربعین پیاده رفتند کربلا موکب تشکیل دادند زیارت کردند از همه هم تشکر می کنیم هم امیدواریم ان شاءالله قبول بشود زیاراتشان وهمینطور کسانی که الان درحال پیاده روی به سمت مشهد مقدس هستند،امیدوارم همانطور که وعده داده اند معصومین(ع)درهرقدم آنها خداوند ثواب یک حج مقبوله وعمره مقبوله به آنها عنایت بکندوبه همه کسانی که به این جریان کمک می کننداین فضارامعطرمی کنندوجاداردازمردم عراق، دولت عراق ازهمه آنهاهم تشکر بکنیم که این جمعیت بیست میلیونی را واقعاً پناه می دهند پذیرایی می کنند آن هم باچه ذوق وشوق وخلوصی که همه دیدیدوشنیده اید،این ازبرکات توجه به  اهل بیت است، این که پیغمبر(ص)دروصیتشان فرمودند«إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا، کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی»کتاب خداو عترتم چرابرای این که عترت جامعه رازنده می کند این عترت است که موج ایجادمی کند این حسین(ع) است که اسلام را نجات می دهد، مارانجات می دهد، عراق رانجات می دهد، لبنان رانجات می دهد، به این اهل بیت پناه بیاوریم که هرچه داریم از اهل بیت است، فرمودند «هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَفِي‏ءُ الْغَالِي وَ بِهِمْ يلحق التَّالِي»اساس دین اهل بیتند، همه اجزای دین باید با اهل بیت هماهنگ بشود، ستون های یقین که بالاترین کمال انسان است اهل بیتند، بدون اهل بیت انسان به یقین نمی رسد، بدون اهل بیت انسان به اطمینان نمی رسد چون هرچه فکر می کنداحتمال خطادرآن هست،«إِلَيْهِمْ يَفِي‏ءُ الْغَالِي» تندروها برگردندخودشان را باامام هماهنگ بکنند،«وَبِهِمْ يلحق التَّالِي»آنهایی که عقب مانده انددیر جنبیده اند دیربه کارپیوستندآنهاهم بجنبندخودشان را به امام برسانند،«لهم خصایص الحق الولایه» ویژگی های ولایت دراهل بیت است وبس،«وفیهم الوسیله والوراثه» اگرجانشینی پیغمبر(ص)به وصیت باشد پیغمبر(ص)به علی وصیت کرد به اهل بیت وصیت کرد، اگرجانشینی پیغمبر(ص)به وراثت باشد نزدیکترین وارث پیغمبر(ص)درمیان اصحاب پیغمبر(ص)به پیغمبر(ص)امیرالمؤمنین(ع) است این اهل بیت یک چنین جایگاهی دارند، که مادردوماه محرم وصفرواقعاًبه آن متوصل بودیم وان شاءالله نورانیت محرم وصفرراحفظ کنیم.ازدوسه روز دیگر ماه ربیع شروع می شودشادی می کنیم خوشی می کنیم اماگناه نباید بکنیم، حواسمان باشدآنهایی که می خواهند مجلس بگیرید عروسی بگیریدان شاءالله تالارها، مراکز تجمع ماه محرم وصفرتمام شددین که تمام نشده معنویت که از بین نرفته، آنهارارعایت بکنیم ان شاءالله درمجالسمان، مثل امروزدارد که یادیشب پیغمبراکرم(ص)مریض بودنداصحاب جمع شدندباپیغمبر(ص)دیداربکنند،نشستنددوروبر پیغمبر(ص)فرمودیک قلم ودواتی بیاوریدوصیت کنم شمارا، می دانستند پیغمبر(ص)چه می خواهدوصیت بکند، مانع شدند،گفتندبه حرف پیغمبر(ص)گوش ندهیدنئوذبالله پیغمبر(ص)تب داردودرست حرف نمی زند، اجازه ندادند پیغمبر(ص) بنویسد، ناراحت شدند پیغمبر(ص)وآنهارااز خانه بیرون کردند، زنان پیغمبر(ص)آمدندمحضر پیغمبر(ص)باآنهاوداع بکند،فاطمه زهرا(س)کنارزنهاایستاده بودپیغمبر(ص)اشاره کردندفاطمه بیاجلوفاطمه را خواستند حضرت گوش مبارکش رابردکنارلبهای پیامبردقایقی صحبت کردپیامبربافاطمه فاطمه گریان ونالان بود خندان شد،بشاش شد، بعدپرسیدندچرا؟فرمودبرای اینکه پدرم به من فرمودغصه نخوردخترم اول کسی که به من ملحق می شود توخواهی بود، زودتراز همه از همه اهل بیت توبه من ملحق می شوی نگران نباش خوشحال شدم که فراغ پدرم طولانی نخواهدبود، زنهارفتندبیرون پیغمبر(ص)فرمودعلی وفاطمه وحسنین بیایند، آنهاراخواستنداتاق را خلوت کردند، حسنین خودشان را انداختندروی سینه پیامبر(ص) پیامبرآنهارا هی می بوسد ومی بوید، گویا خاطرات آینده را مرورمی کند، گویا می بیندچه به حسن(ع) می آید چه به حسین(ع) می آید، با آنها صحبت   می کند می نوازد آنهارامی خواهندحسنین از روی سینه پیامبربردارندپیامبر فرمودنه بگذارید اینهاباشند، من بوی حسن وحسین را دوست دارم، لااله الاالله  این حسن وحسین چه جایگاهی داشته اند درمثل همچنین روزی حسن ابن علی را جنازه اش را تیرباران کردند واجازه ندادند اورادرکنارقبر جدش دفن بکنند، امیرامؤمنین(ع) فرمود پیغمبر(ص)درحالی که سرمبارکش روی زانوی من بود جان می داد، لقدقبض رسول الله ان رأس له لعلا سدره پیغمبر(ص)درحالی جان میدادکه سرش روی سینه من به سینه ام چسبانده بودم وداشتم پیغمبر(ص)رانوازش می کردم ولقدسالت نفسه فی کفی گویا نفس پیغمبر(ص)از دست من خارج می شد، ولقدولیه غسله والملائکه اعوانی پیغمبر(ص)راغسل دادم درحالی که ملائکه کمکم می کردند، فضجه دارووالعفنه والابنیه خانه ومکان ودرو دیوارهمه ضجه می زدند وناله می کردند،ملائه یحبت وملائه یحبت وملائه یعرج دسته دسته ملائکه پایین می آمدند بالا می رفتندومافارغه سمعی هین متن منه گوش من هیچگاه خالی نشدازسروصداورفت وآمدفرشتگان بر پیغمبر(ص) فرشتگان نازل می شدندومنهم یصلون عده ای بر پیغمبر(ص)از فرشتگان نماز خواندندحتی فی ضریحه تااورادرقبرش گذاشتم ملائکه می آمدندنماز می خواندندیارسول الله امروز شما از دنیا رفتید مردم آمدندهمه اصحاب آمدند، همه آمدندباشماوداع کردندبرشما نماز خواندند، سرت روی زانوی علی روی سینه علی بود، اماچه گذشت برفرزندان تویارسول الله یا رسول الله چه گذشت برحسن(ع) وحسین(ع) توصل الله علیک یا نبی الرحمه امام الامه%

دوسه نکته هم یادآوری کنم حادثه خسارت بارزلزله درغرب کشورودرکرمانشاه همه دلهاجریحه دارکرده این راتسلیت عرض می کنیم واین بلاهای طبیعی برای مابراساس آنچه از روایات استفاده می کنیم برکاتی درآن هست حکمت هایی درآن است، که شاید ما به آنها توجه نکنیم، امیرالمؤمنین(ع) فرمودندبلا وقتی می آید ظالمین ادب می شوند، ومؤمنین آزمایش می شوند واولیاء الهی بابلاها به مقام های عالیه وکرامات می رسند، این آزمایش ماست برای مامؤمنین این زلزله آزمایش است چه آنهایی که آسیب دیده اندچه دولت مردان ماکه می خواهندخدمت بکنند مسئولان ماچه ماها که می خواهیم کمک کنیم کارکنیم یاری کنیم همه ماراخداوندمتعال به یک آزمایشگاه عظیم دعوت کرده امروزملت ایران دارد آزمایش می دهد، دربخش های مختلف آزمایش شدیم بحمدالله آبرومند بیرون آمدیم این آزمایش راهم توجه کنیدکمک کنیدبه این برادران عزیزمان مسلمانان ودوستداران اهل بیت این ها سی سال قبل همه شهرهایشان وخانه هایشان توسط صدام خراب شد،خیلی ازشما رفته ایدآن مناطق را دیده اید اسلام آباد غرب وکِرند وسرپل ذهاب و قصرشیرین وگیلان غرب را،آنجا شهید داده اید،دیده اید خرابی های صدام را بعداز جنگ اینها بازسازی شدودوباره متأسفانه دراثر زلزله آسیب دیدند مدت ها آنجا آواره بودند حالا دوباره آواره شدندکمکشان کنیم که اینها مردمان مقاومی هستند، مردمان بسیارشجاع وباارزشی هستند، گرچه دشمنان به خاطرحوادث کردستان عراق می خواهند از این فضا سوء استفاده کنند اما مااجازه نخواهیم دادکه این برادران کُردما،برادران کرمانشاهی ما آسیب زیادی ببینندان شاءالله به کمک آنها خواهیم رفت کمک خواهیم کردکه دشمنان مااز این فضا سوء استفاده نکنند، کمک هایتان رابه جاهای مطمئن مثل هلال احمر کمیته امداد که امروز آمده اند ودرنماز جمعه حضور دارندکمک هایتان راجمع می کنند، به اخباروگزارش های رسمی توجه کنیم دشمنان ما از هرحادثه ای می خواهند سوء استفاده کنند می خواهند اختلاف درست کنند می خواهند ملت ها را از هم ازدولت از نظام جداکنند، به حرف های بی اساس وشایعات توجه نکنید گزارش هاراازرسانه های رسمی و مطمئن بشنوید حالا ممکن است همه خبرهارانگویند خوب لزومی ممکن است نداشته باشدماهمه خبرهارابفهمیم اما آنچه راکه گفته می شوداطمینان آوراست،آنچه گفته می شوددرست است وصحیح است به آنهاتوجه کنیم، جمعیت متنابهی آسیب دیده اندبراساس گزارشات جمعیتی غریب به یک میلیون وسیصدهزارنفرازاین حادثه دیده اند حالا یاآسیب جزئی مثل خانه اش ترک خورده یا آسیب کلی که عزیزانش را ازدست داده درعین حال جمعیت زیادی است پراکنده توی روستاها منطقه کوهستان کمک رسانی واقعاً سخت است من همین جا هم تشکر می کنم ازارتش وسپاه نیروهای مسلح که دراولین فرصت باهمه امکانات به امرفرمانده کل قواآنجا حضورپیدا کردند وواقعاً خدمات شایسته ای وارزشمندی دادند به دولتمردان که باتمام مقامات آنجا حضورپیداکردند این جای تشکر داردرئیس جمهور وزرا بسیاری از دولتمردان مسئول آنجا حضوریافته اند این مایه امیدواری است انشاءالله که خدماتشان هم همینطور سریع وبه جا وباارزش باشد، این هاالبته فرهنگ بسیجی یعنی همین مادرآستانه هفته بسیج هستیم بسیج چه کارمی کند؟ بسیج این است بسیج درعراق چه کرد؟ درسوریه چه کرد؟ در دفاع مقدس چه کرد؟ الان که زلزله آمده بروید ببینید بسیج چه می کند؟ تفکر بسیجی یعنی این ازاین تفکر بسیجی حمایت کنیدنگهبانی بدهید توسعه بدهید که درسختی ها تفکر بسیجی به فریاد ما می رسد افرادرفاه زده وآسایش طلب وتنبل ودل به دنیا داده درمشکلات پابه فرارمی گذارند، به فکر خودشان هستند همین الان آنجا عده ای هستند سوء استفاده می کنند چه کسانی هستند؟ دنیا طلب ها اما عده ای هستند فداکاری می کنند جانفشانی می کنندتفکر بسیجی که ان شاءالله درهفته بسیج با آن خواهیم پرداخت.

واجازه بدهید هفته وقف راهم تبریک عرض بکنم به واقفین که چنین توفیقی پیداکرده اند، به آن کسانی که ملک وقف واجاره کرده اند واجراه درست می دهند وآنها کمک می کنند به وقف ملک وقف رهاکنیم آتل وباطل باشد که چیز خوبی نیست ملک وقف رابگیری وآباد کنید اما حق وقف رابدهید به آنها هم تبریک بگویم خسته نباشد بگویم به عزیزانمان در اداره اوقاف که مسئول اداره محترم اوقاف قبل از خطبه ها توضیحاتی دادند، ماوقف را باید جزء برنامه های مهم اقتصادی امت اسلام بدانیم هین طور هم هست، برکات زیادی برای دنیا وآخرت ماست، وقف وصل کردن دنیا به آخرت است، برقرارکردن یک حساب جاری برای قیامت الان مرحوم کرخی نگاه بکنید پانصد سال است حسابش فعال است، دارد برایش واریز می شودبرای همه واقفین این طوری است حالا شما نمی توانید وقف های جزئی وقف های کوچکتر توجه کنیم موقوفاتی که مرده است احیا کنیم آنهایی که ملک وقف دستشان است اجاره درست بدهند واز وقف درست استفاده بکنند، آنهایی که مایلند وقف کنند وقف جدیدبروندسراغ نیازهای روز، ببینندامروز جامعه به چه چیزی بیشتر نیاز دارد.رشد علمی مامسایل فرهنگی ما، مسایل درمان وبهداشت ماآموزشی ما مسایل دینی ما، این هامسایلی است که بایدبه آن توجه بکنیم مسئله قرآن، برای رشد وتوسعه قرآن حفظ قرآن ما وقف داشته باشیم وان شاءالله که امیدوارم خداوند متعال کمک بکندکه مابتوانیم از این نعمت وقف که یک نعمت انسانی،الهی آسمانی است ویک میراث ویک سنتی ازائمه(ع)وپیامبرعظیم الشأن اسلام (ص)است به آن عمل بکنیم.

خدایااسلام ومسلمین یاری بفرما! فرج امام زمان(عج) برسان! قلب مقدسش راازماراضی فرما!اموات ماشهداحقداران این عزیزانی که دراین حادثه زلزله ازدنیا رفتندهمه را غریق رحمت بفرما! به حق محمد(ص)وآل محمد(ص)رهبر عزیزمارابرای ما حفظ بفرما!خدایا روح امام وشهیدان راشادبگردان! شردشمنان به خودشان برگردان!عاقبت امرماختم به خیر بگردان! زیارت هاراقبول فرما!سفرزائران بی خطر فرما!به آبروی حق محمد(ص)وآل محمد(ص)آبروی مامریز! گناهان مابریز!خدابا به حق پیامبررحمتت باران رحمتت رابرما نازل بفرما! خدایا سرزمین های ما خشک است بیابانهای ما خشک است درختان ما تشنه اند حیوانات ما تشنه اندکشاورزان ما چشم انتظاررحمت توهستندبه آبروی  پیغمبر(ص) وامام مجتبی(ع)این امیدراناامیدمگردان! باران رحمتت راباران برکتت رابرمانازل بفرما!

«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿۱فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿۲ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿۳ صدق الله العلي العظيم * والسلام علیکم ورحمه الله

ارتباط با امام جمعه