سه شنبه 1396/10/26 - 7 : 19
مشخصات امام جمعه
حبیب فرخاری
حبیب فرخاری
بزغان (شهر فيروزه)

بسمه تعالی حبیب طاها (فرخاری ) تغییر فامیل از فرخاری به طاها

شهرستان فیروزه به مرکزیت شهر فیروزه لطفا اصلاح شود نامه های ارسالی به نام بزغان نیشابور ثبت می شود که فیروزه خودش مستقل شده و شهرستان مستقلی است به نام شهرستان فیروزه